Τι παραλάβαμε

Μια χώρα δεσμευμένη σε πολύ υψηλούς στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων
Άδεια ταμεία, δημοσιονομικό κενό και κανέναν σχεδιασμό για το μέλλον
Μηδενική αξιοπιστία
Υψηλή φοροδιαφυγή και χωρίς σχέδιο για την καταπολέμηση της
Κράτος
Ένα δημόσιο τομέα απόλυτα διαβλητό στα ιδιωτικά συμφέροντα
Ένα πελατειακό και γραφειοκρατικό κράτος
3.000 απολυμένους δημοσίους υπαλλήλους
Καθεστώς Διαθεσιμότητας-προθάλαμος απολύσεων
Πελατειακές σχέσεις στη διαχείριση και εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων

Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε

Εκ νέου εκτίναξη της φοροδιαφυγής
Οριζόντιες μειώσεις φορολογίας που-σε αντίθεση με τις στοχευμένες μειώσεις- θα δώσουν την μερίδα του λέοντος από τα οφέλη στα ανώτερα στρώματα και ελάχιστα στην μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα-
Φοροαπαλλαγές για τους λίγους, λιτότητα για τους πολλούς

Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε

Μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για το 2019 (30% για τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες)
Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στην εφορία
Μείωση του «υπερμειωμένου» συντελεστή από 6,5% σε 6%
Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα στον μειωμένο συντελεστή 13%
Μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια
Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος των ελ. Επαγγελματιών (26% για εισόδημα έως € 50.000, 33% για το υπερβάλλον ποσό) και ένταξή τους στην κλίμακα των μισθωτών (συντελεστής 1ου κλιμακίου: 22%)
Σταδιακή μείωση του φόρου επιχειρήσεων από 29% σε 25%, 1% κατ’ έτος και έναρξη το 2019

Τι σχεδιάζουμε

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές επιχειρήσεις σε 2 δόσεις (2020-2021) και στο 80% για νομικά πρόσωπα σε ορίζοντα τριετίας ώστε να επιστρέψει στα προ μνημονίου επίπεδα
Σταδιακή μείωση του πρώτου κλιμακίου του φόρου εισοδήματος στο 20%
Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδημα έως € 20.000, και μείωση συντελεστών για μεγαλύτερα εισοδήματα
Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μεσοσταθμικά για το 2020, -50%τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες
Μείωση φόρου εισοδήματος μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό έως 3100 κατοίκους και μείωση του ΕΝΦΙΑ σε νησιά με πληθυσμό έως 1000 κάτοικους.
Μείωση κόστους πετρελαίου θέρμανσης για ορεινές περιοχές (Ζώνες Α&Β)
Μείωση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 11%
Μείωση φόρου συνεταιρισμένων αγροτών
Αύξηση συντελεστή αποσβέσεων στο 150%
Περαιτέρω απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών
Ηλεκτρονικά βιβλία για την διευκόλυνση τόσο των λογιστών και των επιχειρηματιών όσο και των ελέγχων της φορολογικής διοίκησης
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω συνέχισης της διασταύρωσης φορολογικών δηλώσεων- καταθέσεων