• Θέσεις

 

Ενιαίο πρόγραμμα για τη νέα 4ετία

Ανάπτυξη για όλους – Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

Τι παραλάβαμε

Μια χρεοκοπημένη δημοσιονομικά χώρα και μια καθημαγμένη κοινωνία χωρίς καμία ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική

«Ανάπτυξη» που στηριζόταν στην Υποβάθμιση: Υποβάθμιση της εργασίας, της περιφέρειας, του περιβάλλοντος, του κοινωνικού κράτους και του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (200.000 ΜμΕ διέκοψαν δραστηριότητα)

Έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που χαρακτηριζόταν από Διαφθορά, Αδράνεια και έλλειμμα Αξιοπιστίας:

Έλλειμμα αξιοπιστίας στη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Καθυστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε

Διευθετήσαμε το χρέος και δημιουργήσαμε για 15 χρόνια ένα καθαρό διάδρομο για να μπορέσουμε όλοι μαζί να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη, ισχυρή και βιώσιμη παραγωγική βάση

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νέων επαγγελματιών και καινοτομίας

Δημιουργούμε την Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – κομβικός αναπτυξιακός θεσμός

Αναβαθμίσαμε τον Αναπτυξιακό Νόμο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, την μεταποίηση και για την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία

Αναπτύσσουμε το πλαίσιο των μικροπιστώσεων – χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Ήρθαμε πρώτοι στην Ευρώπη στην αξιοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου Γιουνκέρ με 2,7 δισ. Ευρώ

Εξασφαλίσαμε πρόσθετους πόρους 2 δισ. ευρώ τον χρόνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για έργα υποδομών

Δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο Ταμείο Συμμετοχών (EquiFund) στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας 500 εκ. ευρώ για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις

Εργαστήκαμε για την ανάσχεση του braindrain, εξασφαλίζοντας 250 εκ. για υποτροφίες σε ερευνητές και ακαδημαϊκά προγράμματα, έναντι 80 εκ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο

Θεσμοθετήσαμε και υλοποιούμε το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος, εξασφαλίζοντας 2,6 δισ. ευρώ στους δήμους για έργα τοπικών υποδομών

Εξασφαλίσαμε ήδη 8% περισσότερα κονδύλια για την Ελλάδα από το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027)

Θεσμικός εκσυγχρονισμός για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας

Απλοποιήσαμε το πλαίσιο για τη σύσταση και αδειοδότηση επιχειρήσεων με λιγότερα δικαιολογητικά και χωρίς επίσκεψη σε δημόσιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα 74.000 επιχειρήσεις να έχουν αδειοδοτηθεί ηλεκτρονικά τους τελευταίους 18μήνες

Εκσυγχρονίσαμε το Εταιρικό δίκαιο μετά από έναν αιώνα(!) – Δημιουργήσαμε ένα νέο απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο για ΕΠΕ & ΑΕ

Επεκτείνουμε τις διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν ψηφιακά από τις επιχειρήσεις μέσω του Οnestop Shop στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκσυγχρονίζουμε το ΓΕΜΗ, απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε περαιτέρω την αδειοδότηση. Ιδρύουμε Δίκτυο υποστήριξης σε όλη την χώρα σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια.

Αναπτυξιακός σχεδιασμός και Επενδύσεις

Καταρτίσαμε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική με σαφή χρονοδιαγράμματα και στοχοθεσία έπειτα από εκτενή διαβούλευση με την κοινωνία στα 13 Αναπτυξιακά Συνέδρια σε όλη τη χώρα. Με ορίζοντα το 2030, η Αναπτυξιακή Στρατηγική συνδυάζει την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση ακολουθώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Αυξήσαμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο 2% του ΑΕΠ – έναντι ετήσιου μέσου όρου 1% μεταξύ 1995 – 2015

Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή μετάβαση

Διαμορφώσαμε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα « Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Θεσμοθετήσαμε και υλοποιήσαμε τον καινοτόμο θεσμό των Ενεργειακών κοινοτήτων προκειμένου οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να αναπτυχθούν από τις τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές ανάγκες

Θεσμοθετήσαμε Εθνική Στρατηγική για τη Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή και προχωράμε στην εκπόνηση των περιφερειακών σχεδίων

Μειώσαμε εντυπωσιακά (80% στα σούπερ-μάρκετ) την κατανάλωση της πλαστικής σακούλας

Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

Αναβαθμίζουμε με προσωπικό και χρηματοδότησητον αναπτυξιακό ρόλο των Δήμων

Προωθούμε σχέδιο οικονομικής υποστήριξης για επιχειρήσεις σε μειονεκτούσες περιοχές της χώρας

Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε

Την επαναφορά του παλιού και αποτυχημένου μοντέλου ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών

Την εγκατάλειψη της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και την χωρίς στόχευση κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος σε έργα «βιτρίνας»

Να δημιουργηθούν νέες «φούσκες» όπως στο παρελθόν (χρηματιστήριο, κόκκινα δάνεια, περιπτώσεις «energa»)

Τι σχεδιάζουμε

Υλοποιούμε νέο πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων – Διπλασιασμός των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων μέχρι το 2025

Υλοποιούμε και διευρύνουμε το Σχέδιο Δράσης για την υποστήριξη των εξαγωγών – Αύξηση των εξαγωγών στο 50% του ΑΕΠμέχρι το 2025

Αξιοποιούμε χρηματοδοτήσεις 15δισ για τους νέους επιστήμονες, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία την επόμενη 4ετια

Ολοκληρώνουμε μέχρι το 2021 το Εθνικό Κτηματολόγιο

Διαμορφώνουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – μακροχρόνιος προγραμματισμός, αντικειμενικά κριτήρια στην κατανομή των πόρων, αυστηρός έλεγχος

Ολοκληρώνουμε τη μεταρρύθμιση «Δίκη χωρίς Χαρτί» μέχρι το 2021

Πρωταγωνιστούμε στη μάχη για την κλιματική αλλαγή με ριζική στροφή στην πράσινη ενέργεια – 32% παραγωγή ΑΠΕ και 32,5% εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2030

Εκπονούμε περιφερειακά σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως το 2020

Εντάσσουμε τη γεωργία στην Ψηφιακή εποχή, με στόχο το 50% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της χώρας να καλύπτεται από ψηφιακές τεχνολογίες (2020)

Νέες και ποιοτικές δουλειές με αυξημένους μισθούς

Τι παραλάβαμε

Την ανεργία στο 27%, καιτην ανεργία των νέων στο 60%
1.000.000 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί την περίοδο 2010-2014,
Τον κατώτατο μισθό περικομμένο κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, με τη θέσπιση του «υποκατώτατου μισθού».
Τις συλλογικές διαπραγματεύσεις να έχουν ανασταλεί, οδηγώντας σε γενικευμένη συρρίκνωση των μισθών
Την αδήλωτη εργασία στο 20%
Το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας εξ ολοκλήρου απορρυθμισμένο
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διαλυμένο και υποστελεχωμένο

Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε

380.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι τα τέλη του 2018 – Μειώσαμε την ανεργία κατά 8 μονάδες και την ανεργία των νέων κατά 13 μονάδες
Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 11% και για τους νέους κατά 27%
Επαναφέραμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επεκτείναμε 15 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν πάνω από 215.000 εργαζόμενους
Μειώσαμε την αδήλωτη εργασία στο 9%
Καταπολεμήσαμε την παραβατικότητα στους χώρους εργασίας μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων και παρεμβάσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Υλοποιούμε προγράμματα εργασίας ύψους 2,4 δισ.€ για 240.000 ανέργους
Υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα για νέους επιστήμονες σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας
Ενισχύουμε τη θέση των εργαζομένων αλλά και του υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού μέσα από την ευρεία κάλυψη της αγοράς εργασίας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Εφαρμόζουμε μέτρα καταπολέμησης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας

Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε

Τη νομιμοποίηση της 7ήμερης εργασίας
Την υπέρβαση της 8ωρης εργασίας
Την κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων
Την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας
Την κατάργηση των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα την υπερίσχυση των ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων (με χαμηλότερους μισθούς και επιδεινωμένους όρους εργασίας)
Την πλήρη ανατροπή των νόμων προστασίας των εργαζομένων που θεσπίστηκαν τα τελευταία 4 χρόνια (προστασία από την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία, προστασία των εργαζομένων στις εργολαβίες)
Τον κίνδυνο εκ νέου έκρηξης της ανεργίας
Την καθήλωση των μισθών, βάσει του δόγματος ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αντιαναπτυξιακό μέτρο

Τι σχεδιάζουμε

Στο τέλος της τετραετίας να έχουμε ξανακερδίσει όλες τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν στην κρίση
Δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας εντός τετραετίας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες, ώστε στο τέλος της τετραετίας το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα να βρεθεί στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Μείωση της ανεργίας των γυναικών στο 10% εντός τετραετίας
Εφαρμογή κινήτρων για δημιουργία θέσεων πλήρους εργασίας

Να ενισχύσουμε τα μέτρα κατά της υποδηλωμένης εργασίας, ώστε να μην υπάρχει ούτε μία ώρα απλήρωτη εργασία
Νέες διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού κατά 7,5 % το 2020 και 7,5% το 2021 και επαναφορά της αρμοδιότητας καθορισμού του στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους από το 2022
Αναδιαμόρφωση των κοινωφελών προγραμμάτων εργασίας από 8μηνα σε 12μηνα με αυξημένες απολαβές αντίστοιχες των προσόντων των εργαζομένων

Δικαιότερη φορολογία

Τι παραλάβαμε

Μια χώρα δεσμευμένη σε πολύ υψηλούς στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων
Άδεια ταμεία, δημοσιονομικό κενό και κανέναν σχεδιασμό για το μέλλον
Μηδενική αξιοπιστία
Υψηλή φοροδιαφυγή και χωρίς σχέδιο για την καταπολέμηση της
Κράτος
Ένα δημόσιο τομέα απόλυτα διαβλητό στα ιδιωτικά συμφέροντα
Ένα πελατειακό και γραφειοκρατικό κράτος
3.000 απολυμένους δημοσίους υπαλλήλους
Καθεστώς Διαθεσιμότητας-προθάλαμος απολύσεων
Πελατειακές σχέσεις στη διαχείριση και εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων

Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε

Εκ νέου εκτίναξη της φοροδιαφυγής
Οριζόντιες μειώσεις φορολογίας που-σε αντίθεση με τις στοχευμένες μειώσεις- θα δώσουν την μερίδα του λέοντος από τα οφέλη στα ανώτερα στρώματα και ελάχιστα στην μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα-
Φοροαπαλλαγές για τους λίγους, λιτότητα για τους πολλούς

Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε

Μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για το 2019 (30% για τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες)
Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στην εφορία
Μείωση του «υπερμειωμένου» συντελεστή από 6,5% σε 6%
Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα στον μειωμένο συντελεστή 13%
Μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια
Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήματος των ελ. Επαγγελματιών (26% για εισόδημα έως € 50.000, 33% για το υπερβάλλον ποσό) και ένταξή τους στην κλίμακα των μισθωτών (συντελεστής 1ου κλιμακίου: 22%)
Σταδιακή μείωση του φόρου επιχειρήσεων από 29% σε 25%, 1% κατ’ έτος και έναρξη το 2019

Τι σχεδιάζουμε

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές επιχειρήσεις σε 2 δόσεις (2020-2021) και στο 80% για νομικά πρόσωπα σε ορίζοντα τριετίας ώστε να επιστρέψει στα προ μνημονίου επίπεδα
Σταδιακή μείωση του πρώτου κλιμακίου του φόρου εισοδήματος στο 20%
Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδημα έως € 20.000, και μείωση συντελεστών για μεγαλύτερα εισοδήματα
Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μεσοσταθμικά για το 2020, -50%τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες
Μείωση φόρου εισοδήματος μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό έως 3100 κατοίκους και μείωση του ΕΝΦΙΑ σε νησιά με πληθυσμό έως 1000 κάτοικους.
Μείωση κόστους πετρελαίου θέρμανσης για ορεινές περιοχές (Ζώνες Α&Β)
Μείωση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 11%
Μείωση φόρου συνεταιρισμένων αγροτών
Αύξηση συντελεστή αποσβέσεων στο 150%
Περαιτέρω απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών
Ηλεκτρονικά βιβλία για την διευκόλυνση τόσο των λογιστών και των επιχειρηματιών όσο και των ελέγχων της φορολογικής διοίκησης
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω συνέχισης της διασταύρωσης φορολογικών δηλώσεων- καταθέσεων

Αλληλεγγύη και ασφάλεια για την κοινωνία

Τι παραλάβαμε
Στην Υγεία

2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στο ΕΣΥ και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε κατάρρευση, με δραματικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων (σωρευτικά πάνω από 40%), χωρίς μόνιμες προσλήψεις για 5 χρόνια
Τον ΕΟΠΠΥ με χρέη πάνω από 1 δισ.€ σε ιδιώτες παρόχους

Στην Κοινωνική Ασφάλιση

Τα ασφαλιστικά ταμεία με θηριώδες έλλειμμα άνω του 1 δισ.
Τις συντάξεις περικομμένες οριζόντια 12 φορές με μειώσεις που έφταναν έως και το 50% και συνολικό ύψος περικοπών στα 45 δισ.
400.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές
Τα χρέη των ασφαλισμένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 30 δισ.

Στην Παιδεία

Την παγιωμένη κατάσταση της καθυστερημένης έναρξης λειτουργίας των σχολείων και των ειδικών σχολείων με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και τεράστια προβλήματα στη διανομή των βιβλίων
Την διακοπή διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και τη στελέχωση των σχολείων αποκλειστικά με αναπληρωτές

Στην Κοινωνική Αλληλεγγύη

Την παντελή έλλειψη οποιουδήποτε νομοθετικού πλαισίου και προϋπολογισμού για την προστασία από τη φτώχεια εντός της κρίσης
Την διανομή 200 επιδομάτων από 120 πηγές με αδιαφάνεια και ανισοτιμία
Τα ΑΜΕΑ σε καθεστώς πλήρους ανασφάλειας με τεράστιες καθυστερήσεις στην πληρωμή των επιδομάτων τους

Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε
Στην Υγεία

Διασφαλίσαμε την ελεύθερη πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων στην δημόσια υγεία
Ενισχύσαμε το ΕΣΥ με προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, ιδρύσαμε νέα νοσοκομεία
Εισάγουμε νέα πολιτική τιμολόγησης – αποζημίωσης φαρμάκων μειώνοντας την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών
Παρέχουμε για πρώτη φορά δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα για 800.000 παιδιά Δημοτικού

Στην Κοινωνική Ασφάλιση

Υλοποιήσαμε μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση μειώνοντας τις εισφορές για την πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών
Διαμορφώσαμε ένα πλεονασματικό ασφαλιστικό σύστημα
Μειώσαμε τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά 70%
Προχωρήσαμε σε αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους, που θα συνεχιστούν την επόμενη τετραετία
Επαναφέραμε ένα σημαντικό τμήμα της 13ης σύνταξης που είχε ολοσχερώς καταργηθεί
Υλοποιούμε μια ρύθμιση-ανάσα 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Στην Παιδεία

Καθιερώσαμε την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση
Επεκτείναμε το oλοήμερο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σύνολο των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Καλύψαμε όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ειδική Αγωγή
Ιδρύσαμε 40 νέα Ειδικά Σχολεία και 570 νέα Τμήματα Ένταξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Αυξήσαμε τις δαπάνες για την έρευνα για πρώτη φορά στο 1% του ΑΕΠ
Θεσμοθετούμε μια νέα αρχιτεκτονική για τα Πανεπιστήμια, ώστε η Ανώτατη εκπαίδευση να είναι ενιαία χωρίς ΤΕΙ

Στον Πολιτισμό

Αποκαταστήσαμε απολυμένους υπαλλήλους του ΥΠΟΑ, και προσλάβαμε νέους υπαλλήλους
Καταργήσαμε την ΑΕΠΙ και δημιουργήσαμε νέο φορέα για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών
Εκσυγχρονίσαμε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

Στην Κοινωνική Αλληλεγγύη

Τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό της Πρόνοιας
Εφαρμόσαμε ουσιαστικές πολιτικές στήριξης: Πρόγραμμα καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης, ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου, σχολικά γεύματα, επίδομα παιδιού
Μειώσαμε την φτώχεια και την παιδική φτώχεια στα προ κρίσης επίπεδα
Εντάσσουμε τους ανάπηρους συμπολίτες μας στην εργασία, καλύπτοντας το 15% των νέων θέσεων στο Δημόσιο, χωρίς απώλεια του επιδόματος αναπηρίας

Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε
Στην Υγεία

Την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μόνο για τους λίγους
Την ακύρωση του σχεδίου νέων προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού
Την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Στην Κοινωνική Ασφάλιση

Την εφαρμογή του «ασφαλιστικού Πινοσέτ» το οποίο:
Θέτει σε κίνδυνο τη χορήγηση των σημερινών συντάξεων
Θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές συντάξεις των νέων εργαζομένων
Αφήνει ακάλυπτους τους σημερινούς ασφαλισμένους
Δημιουργεί τρύπα τουλάχιστον 55 δισ. στον προϋπολογισμό του κράτους
Μεταφέρει τις ασφαλιστικές εισφορές από το δημόσιο σύστημα σε ιδιωτικές εταιρείες
Οδηγεί σε μειώσεις συντάξεων

Στην Παιδεία

Την ακύρωση των 15.000 μόνιμων διορισμών με την επαναφορά στον κανόνα 1 προς 5
Την ακύρωση της νέας δομής της Γ’ Λυκείου, που καθιερώνει μία τάξη με λίγα μαθήματα διδασκόμενα για πολλές ώρες κάθε εβδομάδα (4 μαθήματα με 6 ώρες) και εξασθενεί την παραπαιδεία
Την κατάργηση της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης στα Πανεπιστήμια

Στην Κοινωνική Αλληλεγγύη

Την περικοπή των κοινωνικών επιδομάτων στη βάση του δόγματος ότι είναι αντιαναπτυξιακά και ανακυκλώνουν τη φτώχεια
Την ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών επιδομάτων στο ΚΕΑ, αποκλείοντας από αυτά όλους όσοι δεν βρίσκονται σε ακραία φτώχεια
Την επιστροφή των πελατειακών σχέσεων, μέσω της κατάργησης του ηλεκτρονικού και διαφανούς συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης
Την κατάργηση του νόμου για την αναδοχή-υιοθεσία

Δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος

Τι παραλάβαμε

Ένα δημόσιο τομέα απόλυτα διαβλητό στα ιδιωτικά συμφέροντα
Ένα πελατειακό και γραφειοκρατικό κράτος
3.000 απολυμένους δημοσίους υπαλλήλους
Καθεστώς Διαθεσιμότητας-προθάλαμος απολύσεων
Πελατειακές σχέσεις στη διαχείριση και εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων

Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε

Απόδοση ιθαγένειας σε όλα τα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς
Θέσπιση συμφώνου συμβίωσης
Νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου
Επαναφορά απολυμένων –κατάργηση Διαθεσιμότητας
Διαφάνεια στην κινητικότητα προσωπικού για πρώτη φορά. Εφαρμογή ενιαίου συστήματος κινητικότητας.
Δημοκρατικό και ψηφιακό σύστημα Αξιολόγησης
Αδιάβλητο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με συμμετοχή του ΑΣΕΠ
Στοχευμένες προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς (Παιδεία-Υγεία-Πρόνοια) Εφαρμογή του κανόνα 1:1
Ενίσχυση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων δημοσίων υπαλλήλων
Ειδικές διατάξεις πρόσληψης ΑμεΑ και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο δημόσιο
Σύστημα Πολυετούς και Ετήσιου Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων στη βάση πραγματικών αναγκών
Παρατηρητήριο Δημόσιας διοίκησηςγια την αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία της διοικητικής λειτουργίας
Ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιας διοίκησης.
Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Δημιουργία του ψηφιακού ΚΕΠ
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων εντός του 2020

Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε

Επαναφορά του κανόνα 1-5 στο δημόσιοπου σημαίνει καμία πρόσληψη στην υγεία, στην παιδεία, στο Κοινωνικό Κράτος. Καμία πρόσληψη νέων επιστημόνων για την αναβάθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου
Ιδιωτικοποίηση δομών του Κοινωνικού Κράτους και του ΕΣΥ-Απολύσεις
Εκχώρηση ευαίσθητων κοινωνικά υπηρεσιών του Δημοσίου σε κρατικοδίαιτα εργολαβικά συμφέροντα

Τι σχεδιάζουμε

Προώθηση της πρότασης για τους διακριτούς ρόλους Πολιτείας – Εκκλησίας και συνέχιση του διαλόγου με την Εκκλησία
Θέσπιση του πολιτικού γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια
Πλήρης μετάβαση στο ψηφιακό δημόσιο – Απλούστευση των διαδικασιών
Ψηφιακό ΚΕΠ εντός του 2020: Εξυπηρέτηση πολιτών από το γραφείο, το σπίτι και τις φορητές συσκευές τους
Ενίσχυση των δικαιωμάτων του πολίτη στις διοικητικές διαδικασίες
Αναβάθμιση εργασιακών σχέσεων και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο
Πρόσληψη νέων επιστημόνων στο δημόσιο. Εισροή νέας γνώσης-ανάσχεση της δημογραφικής γήρανσης του ανθρώπινου δυναμικού