Επισκέψεις – Συναντήσεις

Στο Γενικό Νοσομείο της Αθήνας «Ευαγγελισμός» & στον Δήμο Αθηναίων

Στο Γενικό Νοσομείο της Αθήνας «Ευαγγελισμός», εκεί όπου η εργασία δεν είναι παρά η συμμετοχή σε μια καθημερινή μάχη. Νωρίτερα στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων του Δήμος Αθηναίων με τον συνυποψήφιό μου στην Α’ Αθήνας Νίκο Φίλη.Στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων του Δήμου Αθηναίων με τον συνυποψήφιό μου στην Α’ Αθήνας Νίκο Φίλη.

Στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων του Δήμου Αθηναίων

Στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων του Δήμου Αθηναίων

Στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων του Δήμου Αθηναίων

Συνάντηση με τους συνυποψηφίους της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στο Παγκράτι

Από τα αριστερά στα δεξιά:

Κωνσταντίνος Βλαχάκης – Α’ Αθήνας

Βίκυ Τσεφαλά – Β’ Πειραιά

Γιώργος Μπαϊράμογλου – Α΄ Πειραιά

Σωτήρης Αλεξίου – Β3 Αθήνας, Νότια

Κωνσταντίνος Τσουκαλής – Β1 Αθήνας, Βόρεια