image Εισήγηση του σ/ν «Σύσταση, συγκρότηση & αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις» image Τοποθέτηση στη Βουλή κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της υπερψήφισης του σ/ν για την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Ομιλία κατά την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 
Μετά τις χρονιές 2015-2016 όπου μπήκε επιτέλους φραγμός στο καθοδικό σπιράλ της ύφεσης ακολούθησαν χρονιές σταθερής ανάκαμψης: Mετά από σχεδόν μια 10ετία η χώρα έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και σήμερα, με τη χώρα εκτός προγραμμάτων και με το αυστηρό πλαίσιο των εξωτερικών καταναγκασμών να έχει εν πολλοίς αρθεί, υπάρχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις τόσο για το 2019 όσο και για τα επόμενα χρόνια να καταγραφούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το χαμένο έδαφος της κρίσης.
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΕΠ ΠΡΙΝ ΤΟ 2025
 
➜ Παρόλο που η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται διαχρονικά από χαμηλή εξωστρέφεια σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, τα τελευταία χρόνια η εικόνα σταδιακά αλλάζει: Aπό 19% το 2009, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν στο 33% του ΑΕΠ το 2017. O στόχος επομένως που έχουμε θέσει ως κυβέρνηση είναι οι εξαγωγές να υπερβούν το 50% του συνολικού ΑΕΠ πριν από το 2025.
 
➜ Παρακολουθώντας τους γενικούς δείκτες της οικονομίας, η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια ευχάριστη σταθερά. Οι αριθμοί που ακολουθούν αποτελούν ευθεία αντανάκλαση της συνολικής αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας και ιστορικό σημείο.
 
➜ Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τo 2018 οι εξαγωγές αυξήθηκαν με διψήφιους ρυθμούς και έσπασαν το φράγμα των 30 δισ. ευρώ φθάνοντας στα 33,02 δισ. ευρώ δηλαδή αύξηση 15,8% σε σχέση με το 2017.
 
➜ Ενώ μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τo 2018 οι εξαγωγές έφτασαν τα 21,55 δισ. ευρώ ήτοι αύξηση 10,4% σε σχέση με το 2017.
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
 
Η κυβέρνηση εκπόνησε ένα Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των εξαγωγών που ήδη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και που διαμορφώνει το αναγκαίο θεσμικό & τεχνικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων προσφέροντας νέους μηχανισμούς, εργαλεία, μεθοδολογίες & προτάσεις διευκόλυνσης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου αφορούν:
 
– Αύξηση του μεριδίου αγοράς των εξαγομένων ελληνικών προϊόντων στις παραδοσιακές εξαγωγικές αγορές.
 
– Εξασφάλιση νέων αγορών για ελληνικά προϊόντα.
 
– Αύξηση και διαφοροποίηση του αριθμού των εξαγόμενων αγαθών με νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης και τεχνολογίας.
 
– Συνεχή υποστήριξη των εξαγωγέων στην αναζήτηση ξένων αγορών και σε κάθε στάδιο της εξαγωγικής διαδικασίας.
 
– Βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στις εξαγωγές και προσανατολισμό των επιχειρήσεων προς προϊόντα με σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες.
 
– Οργάνωση των εξαγωγικών αγορών μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού.
 
– Εξάλειψη των φραγμών εισόδου στις αγορές του εξωτερικού.
 
– Μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση διαδικασιών και συντονισμός των δημόσιων υπηρεσιών για την προώθηση των εξαγωγών.
 
– Έξυπνο branding και συστηματική προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
 
ΜΕΙΩΣΗ & ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 
➜ Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και μια προσπάθεια που αφορά τη μείωση του αριθμού διαδικασιών και της επιβάρυνσης που προκαλούν. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του υπό υλοποίηση «Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης του Εμπορίου» συγκροτείται η «Ενιαία Θυρίδα» η οποία στοχεύει στη μείωση και απλοποίηση των προτελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών σχετικών με τις Εξαγωγές αλλά και τις Εισαγωγές.
 
➜ Η υλοποίηση του προγράμματος θα διαρκέσει περίπου 3 χρόνια και η Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου θα αποτελέσει ένα σύστημα πληροφοριών που θα διασυνδεθεί με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων (ICISnet) και τα Πληροφοριακά Συστήματα άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται με το διασυνοριακό εμπόριο καθώς και με συστήματα του ιδιωτικού τομέα, για τη διευκόλυνση των εμπόρων στις προ-τελωνειακές διαδικασίες.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
 
➜ Η χώρα αφήνει πίσω της μια σκληρή περίοδο για την κοινωνική πλειοψηφία αλλά και χαμένα χρόνια ως προς τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που χάθηκαν μέσα στο δυσμενές περιβάλλον της ύφεσης και της γενικότερης αστάθειας που προκάλεσε η κρίση και οι πολιτικές επιλογές που την επέτειναν.
 
➜ Τα δεδομένα των τελευταίων τριών τουλάχιστον ετών δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο πολύ πιο ελπιδοφόρο και κυρίως ασφαλές μονοπάτι. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι για την πορεία του τόπου.
 
➜ Δική μας επιλογή είναι να βαδίσουμε στην κατεύθυνση που ορίζουν οι ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και οι τεράστιες δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή την προσπάθεια, η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και ο ρόλος των ανθρώπων που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα δεν είναι κατ’ επίφαση αλλά αντανακλάται στην πραγματική οικονομία, είναι στοιχεία κομβικά.
 
➜ Έχει έρθει πλέον η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις, να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας, να συνεργαστούμε σε νέα βάση ώστε η χώρα να φτάσει στο σημείο που της αξίζει στο διεθνή ανταγωνισμό ώστε να πετύχουμε τα μέγιστα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και φυσικά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.